İzmir’in Kanaat Önderleri Ege Üniversitesinde Buluştu

EÜ Danışma Kurulu toplantısı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında toplandı

EĞİTİM 21.07.2020, 17:49 Ecem Atabay
İzmir’in Kanaat Önderleri Ege Üniversitesinde Buluştu

Ege Üniversitesi (EÜ) Danışma Kurulu toplantısı,
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığında gerçekleştirildi. EÜ Konuk
Evinde gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut
Güre, EÜ Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya
Mutlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bilal
Saygılı, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Tüm Sanayi ve İş
adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, Ege Sanayicileri ve
İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, Yaşar Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, EÜ Meslek Yüksekokullarının
bulunduğu ilçelerin kaymakamları, üniversite üst yönetimi, kamu- özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Valisi Yavuz Selim
Köşger, “Üniversiteler, bulundukları şehirlerin sosyolojik dönüşümlerini hemen
sağlıyorlar. Üniversitelerin toplumu dönüştürüp daha ayrı bir mecraya doğru
götüren bir yönü var. Bir yerde üniversite açıldığı zaman oradaki yeme-içme ve
barınma mekanları, toplumsal ilişkiler değişime uğruyor, toplum dinamizm
kazanıyor. Üniversitelerden beklenen; bilinçli, bilgiye ve bilime dayalı,
akademik, teorik, icadi çalışmalar yapmasıdır. Üniversitelerin, topluma katma
değer katan diğer birimler ile eşgüdüm ve koordinasyon içinde çalışmaları
konusunda önemli mesafeler kat ediliyor. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği
kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Toplumun bütün kesimleri ile toplumun
ihtiyacını ön görerek üniversitelerin yaratacağı sinerji, ülkeyi daha iyi noktaya
taşıyacaktır. Bizim bu sinerjiye ihtiyacımız var. Danışma kurulları ve Kamu-
Üniversite-Sanayi işbirlikleri ile yapılan işler akademi ile sanayi arasındaki
kopukluğu gideriyor. İş dünyasının bütün temsilcilerinin yer aldığı bu danışma
kurulunun ortaya çıkaracağı fikirler, İzmir’in ve tüm Türkiye’nin çok daha üst
seviyeye çıkması anlamında katkı sağlayacaktır” dedi.

“Bölgemiz ve ülkemiz için ciddi bir seferberlik içindeyiz”


Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,
“Dünyadaki gelişmiş üniversitelere baktığımız zaman bir üniversiteye üniversite
diyebilmemiz için yüz yıla ihtiyaç var. Cumhuriyet döneminde kurulan
üniversitelerimiz ile birlikte son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın da özel desteği
ile 209 üniversite kuruldu. Dünyada üniversite kavramına ilişkin çok büyük
tartışmalar var. Üniversitenin görevi şehirle, toplumla bütünleşerek topluma,
insanlığa ülkesine, devletine önderlik etmek, yol gösterici olmak. Çünkü Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi insanlığın, toplumun, ülkemizin çıkış
yolu eğitim, bilim ve fen. O nedenle üniversitelerin rolü çok önemli. Ancak çok
sayıda üniversitemiz içinde bazıları bölgesel kalkınma odaklı, bazıları
ihtisaslaşma, bazıları eğitim öğretim, bazıları ise araştırma üniversitesi olma
odaklı çalışıyor. Bizim Ege Üniversitesi olarak üç ana parametremiz var.
Öğrenci odaklı olmak, araştırma üniversitesi olmak ve ülkemizin devletimizin,
toplumuzun, sanayicilerimizin 11. Kalkınma Planı doğrultusunda öncelikli
alanlarda Ar-Ge yapmak. Bir üniversite toplumla bütünleşmiyorsa o
üniversitenin topluma, insanlığa faydası yoktur. Ege Üniversitesi olarak 209
üniversite içinde son iki yılda yıl bazlı TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı nezdinde en fazla proje yapan üniversiteyiz. Bütçe almada ise ODTÜ,
İstanbul Teknik Üniversite ve Hacettepe Üniversitesinden sonra 4’üncü
sıradayız. Üniversitemizde yaklaşık 11 bin çalışanımız var. 3 bin 500 öğretim
elemanı ile birlikte tek yürek olduk. Bölgemiz ve ülkemiz için ciddi bir
seferberlik içindeyiz. Türkiye’nin geleceğe dönük olarak bakanlıklar, sanayiciler
nezdinde 11.Kalkınma Planında iki bin doktora öğrencisini yetiştirmek adını
devletimizin misyonu var. Biz bunda Türkiye birincisiyiz. YÖK Kalite Kuruluna
209 üniversite içinde kaliteyi artırmak için 55 üniversite başvuru yaptı ve 11
üniversite arasında yer aldık. Bilkent Üniversitesinden sonra ikinci sıradayız.
Önümüzdeki yıldan itibaren Ege’yi tercih edecek öğrencilerimiz bu kriterleri
dikkate alarak tercih edecek ve kaliteli öğrenciler kampüsümüze gelecek. Kamu
kurumlarının, STK’ların, iş dünyasının üniversite olarak bizden beklentisini
öğrenmek amacıyla bir araya geldik” dedi.
“Sanayici olarak üniversitelerimizin önemini biliyoruz”
Türkiye’nin geleceğinin üretimden geçtiğini söyleyen Ege Bölgesi Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Üretim yoksa kalkınmamız
hayal. Kalkınmayı gerçekleştirmek istiyorsak bilimi ön plana çıkarmamız lazım.
Yaşadığımız pandemi süreci bize sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha gösterdi. Bizlerin yapması gereken üniversite-sanayi işbirliğini artırmak.
Üniversitelerimizde çok önemli bir bilgi kaynağı var. 1990’lı yıllara baktığımızda 20-22 milyar dolarlık ihracatın yüzde 90’ı tarım ürünleriydi. 

Ama bugün gelinen noktada 170 milyar dolarlık ihracatın yüzde 95’i sanayi
ürünlerinden olmaya başladı. Bunun sebebi ise Türkiye’nin sanayileşmeye hızlı
bir dönüşümle adapte olması. Sanayi demek; istihdam demek, ihracat demek,
gelişmek demek. Üniversitelerde bilgi var, ancak bu bilgi transfer edilmedikten
sonra hiç kimseye faydası yok. Bizler, bilgiye aç üreticiler, kendimizi
yenilemememiz gerektiğini bilen insanlar olarak üniversitelerle diyaloğumuzu
sağlam kurmamız lazım. Ar-Ge çalışmalarının mutlaka ticarileşmesi gerekiyor.
Bu da üniversitelerimizdeki bilgi ile gerçekleştirilebilir. Bizler, sanayici olarak
üniversitelerimizin önemini biliyoruz” dedi.


İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir,
ülkemizin geleceğinde eğitimin önemini ve katkısını en iyi anlayan kentlerden
biridir. Her yıl ülkemizde üniversite memnuniyet araştırması yapılıyor. Bana
ulaşan verilere göre ilk 25’te İzmir’den 4 üniversite yer alıyor. Bu güzel bir
başarı ama yeterli bir başarı değil. Bizler el ele vererek bu memnuniyeti daha üst
seviyelere çıkaracak fikirleri, çalışmaları hep birlikte üretmeliyiz. Odalar olarak
bizlere düşen sorumluluğun farkındayız. Odalarla üniversitelerin
kucaklaşmasının getireceği faydaları çok yakından tespit eden kişileriz. İzmir’in
9 üniversitesinin de hedefleri ortak. Bizler daha çok bir araya gelip, ne projeler
üretebileceğimizin diyaloğunu daha sağlam kurup, birlikten güç doğar
anlayışıyla bu şehre ve dolayısıyla ülkemize yararlı projeler üretmenin yolunu
doğru kurmamız gerekiyor” diye konuştu.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Sayın
Rektörümüz göreve geldiğinde ilk işi bizleri ziyaret etmek oldu. Hayata
geçirilecek projeler konusunda kendisinin bilgilerinden epey faydalandık. Daha
sonra Ege İhracatçı Birlikleri ve diğer ihracatçı birlikleri de değişik projeler
üretmeye başladı. Öğrenci kalitesini artırmak amacıyla bizler, elimizi taşın altına
koyup burs vermeye başladık. YÖK’ten de bunun iznini aldık. İlk olarak tekstil
mühendisliği ile buna başladık. İlk sene 82 öğrenciye burs verdik. Bu yıl maden
mühendisleri de burs alacak. Kaliteli öğrenciler böylece daha öne çıkıyor.
Sektörlerimize daha kaliteli arkadaşlarımız katılıyor. Bunun alt yapısını
buradaki hocalarımızla beraber hazırladık. Sektörün neye ihtiyacı olduğuna
beraber karar verdik” dedi.


İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, “Ege Üniversitesi sadece İzmir’in
değil Türkiye’nin en eski kurumlarından biri. Özellikle Rektörümüzün göreve
geldiği günden beri İzmir Ticaret Borsası ile birçok projeye imza atıyoruz. Ege
Üniversitesi hocamızla birlikte farklı bir ivme kazandı” dedi.


Her türlü iş birliğine hazırız

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Zekeriya Mutlu, “Teşkilatımızla Ege Üniversitesi arasında bugüne kadar güzel
çalışmalar oldu. Bundan sonra da bu çalışmalarımızın artarak devam edeceğine
inancım sonsuz. Meslek dallarımızı üniversiteler içerisinde uyuşan bilim dalları
ile buluşturarak, teknolojiyi ve bilgiyi üniversiteden esnaf teşkilatına aktarmak
için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 19 alanda mesleki yeterlilik için
belgelendirme yapıyoruz. Üniversitemize esnaf ve sanatkârlık ile ilgili tez
hazırlayan öğrencilerimiz var ise onlara maddi ve manevi destek veriyoruz.
Esnaf teşkilatı olarak üniversite ile işbirliği konusunda yapılacak her çalışmaya
hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube
Başkanı Bilal Saygılı, “Sanayi ve üniversite işbirliğinde esas olması gereken
noktalardan birisi gerçek hayatla z kuşağının birbiri ile iletişim halinde
olmasıdır. Z kuşağının bizim tarafından dilinin iyi anlaşılması onlarında gerek
hayatla uzlaşacak şekilde eğitim verilmesi üniversite sanayi işbirliğini daha da
kuvvetlendirecektir. Sözlerimi Cumhurbaşkanımızın sözü ile bitirmek istiyorum
‘Ana önceliğimiz kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen özgüveni yüksek
ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir’ Cumhurbaşkanımızın bu sözü
ve misyonu ile bütün üniversitemizin çalışacağına inancım tamdır” dedi.
Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fadıl Sivri “Ege
Üniversitesi bizim için, öğrencilik günlerini hatırlayan sanayiciler için ve
İzmir’in bilim tarihini yakın dönemde yaratmış çok önemli bir kurum. ESİAD
olarak geliştirdiğimiz ESİAD mentorleri projemizde üyemiz olan iş
adamlarımızı, hayata atılacak gençlerimizle bir araya getiriyoruz. Onların hayat
tecrübelerini, iş deneyimlerini, anlatıyorlar. Onları gerçek dünyaya yakınlaştıran
gerçek dünya ile tanıştıran bir proje yürütüyoruz. Ege Üniversitemizle de en kısa
zamanda gerçekleştirmek en büyük arzumuz olur. Geçmişte de Ege
Üniversitesiyle büyük işbirlikleri gerçekleştirdik” dedi.
Tüm Sanayi ve İş adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk ise,
“İş dünyası olarak öğrenci kesimimizin sahanın tozunu yutması gerekiyor.
Öğrenci dünyasının okulun son iki senesinde iş dünyası ile hareket halinde
olmasıyla bizler gençleri daha çok sanayi ve iş dünyasında katkı bulundurabilir”
diye konuştu.

Yorumlar (0)
24°
açık
banner202