SELÇUK KENT KONSEYİ:"BAŞKA EFES SELÇUK YOK"

Efes Selçuk kent konseyi Efes Selçuk'ta doğal sit alanlarındaki statü değişiklikleri ile ilgili Selçuk pazarında kurdukları stantla hem vatandaşı bu konuda bilgilendirdi, hem de imzalarını alarak halkında duruma sessiz kalmadığını gösterdi.

BELEDİYE 21.07.2020, 17:00 Ecem Atabay
SELÇUK KENT KONSEYİ:"BAŞKA EFES SELÇUK YOK"

Stantlarda broşürler dağıtıldı ve vatandaşlara kent konseyi üyeleri tarafından bilgi verildi. Böylece bugün itibariyle online ortamda toplanan 8.375 imzaya yenilerini eklemiş oldular.

Kent konseyi üyeleri vatandaşların duyarlılıklarından memnun kaldıklarını ve bu hafta Efes Selçuk pazarında açacakları stantla vatandaşları bilgilendirmeye ve imzalarını almaya devam edeceklerini belirttiler.


Efes Selçuk Kent Konseyinin Bildirisi

İLÇEMİZ EFES SELÇUKTAKİ DOĞAL SİT ALANLARINDAKİ STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ DOĞAYA VE KAMU YARARINA AYKIRI OLARAK  ONAYLANMIŞTIR!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Selçuk sınırları içerisinde yer alan doğal sit alanlarının statülerini, ekosistemin bütüncül olarak korunmasına darbe vuracak şekilde, kamu ve doğa yararı ilkelerini ve bilimsel koruma yaklaşımlarını hiçe sayarak, sermayeye kucak açmış ve değiştirmiştir! Bu değişiklik ile birlikte ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Çamlık Köyünün Güneydoğu ve Kuzeybatı kesimleri, Selçuk-Seferihisar yolunun doğu ve batı bölgeleri,  Zeytinköy’ün  güney bölgesi ile beraber  Küçük Menderes Deltası Sulak Alanları, Küçük Menderes  Nehri  kuzey ve güney kesimini kapsayan Göller Bölgesinin önemli bir bölümü, Meryem Ana Tabiat Parkı, “Mutlak Korunması Gereken” doğal sit alanı statüsünden çıkarılmış, yapılaşmanın önünü açacak yada kesinlikle yapılaşmaya olanak sağlayacak şekilde yeniden şekillendirilmiştir!


 
 
YAŞAM ALANLARIMIZ OLAN DOĞAL SİT ALANLARI,  SERMAYENiN TALEPLERİNE KURBAN EDİLEMEZ!
Efes Selçuk yerleşkesi dünyanın sayılı kültürel varlıklarının yanı sıra sulak arazileriyle, endemik bitki ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapan ekosisteme sahiptir. Sulak alanlar üzerine geçmişten bugüne baskı unsuru olan golf sahaları, turizm amaçlı yapılaşma baskısı en büyük tehdit olarak öngörülmektedir. Bilimsel ve hukuki hiçbir dayanağı olmadan doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılması kamu yararına değil  ‘sermayenin’ yararına atılan adımdır.
 
 
EKOLOJİK SİSTEM GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRECEKTİR
Dünya genelinde bir yandan iklim değişikliklerinden kaynaklı ekolojik hassasiyet ve diğer yandan pandemi süreci yaşanırken, yapılmak istenilen değişikliklerle bölgemizdeki endemik bitki türleri ile canlı yaşamı tehlikeye girecek, yer altı sularının tuzlanmasıyla tarım alanlarımız verimsizleşecek, su kaynaklarında sıkıntılar yaşanacak, kirli hava sorunu şehrin önemli konusu haline gelecek, telafisi imkansız sonuçların doğması kaçınılmaz olacaktır!
 
 
DOĞAYA ZARAR VERECEK FAALİYETLERE DE İZİN VERİLECEK! 
Koruma dereceleri düşürülen bu alanlarda imar değişiklikleriyle birlikte, insan ve doğa sağlığına zararlı madencilik, jeotermal kaynak arama gibi birçok faaliyetin gerçekleşmesinin önü açılmıştır!

 
 
BU YANLIŞTAN DERHAL DÖNÜLMELİDİR!
Hiçbir değer insan ve canlı yaşamından daha üstün değildir. Şehrin gelişmesi, istihdam sağlanması, ekonomik kalkınma, ekolojik bütünlüğü bozmadan var olan potansiyel kaynaklar doğru yerde, doğru şekilde kullanılarak yapılmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayladığı bu tescil kararını bir an önce iptal etmelidir.
 
 
YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELEYE ETMELİYİZ!
Bilimsel ve Hukuki dayanağı olmayan, kamu yararı gözetilmeksizin yapılmış sit statüsü değişikliğinin, öncelikle yürütmenin durdurulması ve takiben iptal edilmesi talebiyle, Şehir Plancıları Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu  ve ilçemizden 11 vatandaşımız dava açmış bulunmaktadır. Selçuk halkı başta olmak üzere, İlçemizde bulunan tüm yerel sivil toplum örgütlerini ve kurumları, bu kararın iptali için hukuki ve sivil mücadeleye dahil olmaya bekliyoruz.

Yorumlar (0)
32°
açık
banner202