İzmir İş Dünyasından 9 Eylül Mesajları

İzmir iş dünyası temsilcileri, yayınladıkları birer mesajla İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül’ü kutladı.

YAŞAM 08.09.2020, 13:22 Ecem Atabay
İzmir İş Dünyasından 9 Eylül Mesajları

İzmir’in kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu açtığı fikrinde
birleşen başkanlar, 9 Eylül tarihinin sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye’nin
kutlayacağı bir gün olduğunu vurguladılar.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:
“9 Eylül, direniş hareketinin zaferidir”

Kurtuluş Savaşı mücadelesinde yurdumuzu işgalcilerden temizleyen Mustafa Kemal
Atatürk, 30 Ağustos Başkumandan Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sonra Eylül
ayının ortasına kadar il il, ilçe ilçe Ege topraklarını düşman işgalinden temizledi. Bu
anlamda Eylül ayı Ege’nin il ve ilçeleri için kurtuluş günleri ile doludur, hemen hemen
her ile bir özgürlük tarihi de armağan etmiştir.


1 Eylül’de Uşak, 3 Eylül’de Ödemiş, Tavşanlı, 4 Eylül”de Tire, Bayındır, 5 Eylül’de
Nazilli, Alaşehir, 6 Eylül’de Akhisar, Balıkesir, 7 Eylül’de Aydın, 8 Eylül’de Manisa,
Kemalpaşa ve nihayet 9 Eylül’de İzmir Yunan askerinden temizlenerek özgür birer
kent oldular.


Bu anlamda nasıl ki 19 Mayıs 1919, özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür, 9 Eylül
1922 tarihi de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş meşalesini de yakıldığı tarih olmuştur.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığının, ülkemizin düşman işgalinden kurtarıldığının
tescillendiği gündür 9 Eylül.


Yunan işgalinin dayanağı olan Paris Konferansı’nda Yunan tezleri sadece İzmir’de
değil tüm Anadolu’da infial yarattığını tarihçiler farklı farklı makalelerde anlatmıştır.
Bu anlamda İzmir’in işgali Anadolu direnişini merkezileştirip güçlendirirken, İzmir’in
kurtuluşu ise bu direniş ve özgürlük mücadelesinin başarıyla sonlandırıldığının ilanı
anlamına gelmektedir. 9 Eylül kutlu mutlu olsun.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri:
“İzmir hep ilklerin şehri olmuştur”


“9 Eylül” sadece İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu değil aynı zamanda Türk
milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığının simgesidir. Her anlamda bağımsızlığımızı ve

özgürlüğümüzü kazandığımız tarih olarak hep bu günün gururunu ve mutluluğunu
yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah
arkadaşlarını İzmir’in kurtuluşunun 98’inci yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet
ve rahmetle anıyoruz.


İzmir, Kurtuluş Savaşıyla kazanılan askeri zaferin yanı sıra ülkenin ekonomik
bağımsızlığında da önemli bir şehir olmuştur. Zaferin hemen ardından Türkiye’nin
ekonomik bağımsızlık hedefinin nasıl gerçekleştirileceğine dair “1. İktisat Kongresi”
İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin batıya açılan kapısı, Cumhuriyetin, laikliğin ve
demokratlığın beşiği İzmir, tarihte hep “ilk”lerin kenti olma özelliğiyle ünlenmiştir. İlk
fuar, ilk demiryolu, ilk ticaret borsası, ilk hayvanat bahçesi, ilk kadın tiyatrocunun ilk
oyunu liste böyle uzayıp gidiyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
turizm, limancılık, sağlık ve teknoloji alanlarındaki projeleriyle İzmir’in ilklere ev
sahipliği yapmaya devam ederek, bu özelliğini pekiştireceğine dair inancımız tam.


EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:
“9 Eylül, bağımsızlık ateşimizin en önemli göstergesidir”


16 Mayıs’ta Mustafa Kemal ve 21 arkadaşının Bandırma Vapuruna binerek başlattığı
ve Anadolu’yu düşman işgaline karşı örgütlediği Milli Mücadele’nin, İzmir’de son
bulduğu bir gündür, 9 Eylül.


Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün dahice planı sayesinde kazanılan 30 Ağustos
zaferinin ardından geri çekilmek zorunda kalan Yunan ordusu, Afyon’dan İzmir’e
kadar uzanan 400 kilometrelik yolu takip ederek hezimete uğramıştır. 1 Eylül 1922’de
Mustafa Kemal, Türk ordusuna “Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emrini
vererek Ege kıyılarına kadar amansız bir takip sonucunda, 9 Eylül’de İzmir düşman
işgalinden kurtarılmıştır.


Türk tarihine bakıldığı zaman milletimizin makus talihinin değiştiği çok an vardır fakat
9 Eylül’ün önemi diğerlerinden farklıdır. 9 Eylül, İtilaf Devletlerinin Anadolu
coğrafyasında planlarının çöpe atıldığı ve bağımsızlık ateşimizin en önemli
göstergesidir.


9 Eylül’den sonra Bursa’nın ve Balıkesir’in işgalden kurtarılması Milli Mücadele’nin
askeri safhası tamamlanmış ve yeni bir mücadele olan ekonomik safha açılmıştır.
Cumhuriyete giden yolda en büyük yapı taşlarından biri olan 9 Eylül’ün önemi
anlaşılırsa, Mustafa Kemal’in ve İzmir’in değeri daha da artar diye düşünüyorum.
Bağımsızlık ateşimizin sembolü olan İzmir’in düşman işgalinden kurtulmasının 98. Yılı
kutlu olsun.


KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak:
“9 Eylül Türkiye Cumhuriyeti’nin ayak seslerini geldiği gündür”


9 Eylül İzmir’in kurtuluşu olarak kutlanır. Peki sadece bir kurtuluş gününden ibaret
midir 9 Eylül? Misakı Milli sınırlarının en batı ucundan, düşman çizmesinin bu
topraklardan tamamen ve ilelebet atıldığı günün adıdır 9 Eylül, aynı zamanda Türkiye

Cumhuriyeti’nin ayak seslerinin geldiği gündür 9 Eylül. Öylesine değerli, öylesine
anlamlı…


Nasıl ki 9 Eylül milli mücadelenin zaferinin tescilidir, İzmir’in 15 Mayıs’da işgali de tıpkı
9 Eylül gibi anlamlıdır. 15 Mayıs’da İzmir’in işgali tüm Anadolu’da tepkiyle, infialle
karşılanmış, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in fedakarlığı ve azmi, tüm Anadolu’ya
örnek olmuştur. İşte böyle bir işgalden hemen sonra Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk Samsun’a doğru yola çıkmış ve 19 Mayıs’da Samsun’a çıkarak milli
mücadeleyi başlatmıştır.


Bu yönüyle baktığımızda da İzmir’in işgali bir milli mücadeleyi başlatırken, İzmir’in
kurtuluşu o milli mücadelenin başarı ile sonlandırıldığının da ilanı olmuştur. Bu
sebeple 9 Eyül sadece İzmir’in değil tüm Türkiye’nin kurtuluş günüdür, tüm
Türkiye’nin 9 Eylül’ü kutlu olsun.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin:
“Şehitlerimizi minnetle anıyoruz”


9 Eylül 1922 tarihi İzmir’in ve aslında Anadolu’nun kurtuluşuna giden yolun sonundaki
nihai durağı temsil eder. Bu anlamda son derece anlamlı, son derece değerlidir.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilmek ilmek ördüğü
direnişin, ‘hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh da tüm vatandır’ şiarı ile
tüm Anadolu insanına aşıladığı mücadele ateşinin finalidir İzmir’in kurtuluşu.
O sebeple kutlu olsun, bu uğurda can veren tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun,
huzurla uyusunlar.


Bizlere armağan ettikleri bu vatanın her karış toprağının değerini bilen İzmirliler
olarak bu uğurda canlarını vermiş her vatan evladı şehidi sevgiyle, minnetle her
zaman andık, anmaya da devam edeceğiz.


Milli bayramlarımızı gönülden kutlayan, her bayramda tüm kenti al bayraklarımızla
donatan İzmirlilerin kendi kurtuluş gününü aynı duyarlılıkla kutlayacağına inanıyor,
balkonlarımızı, pencerelerimizi al bayraklarımızın süsleyeceğini biliyorum.
Bu vesile ile pandemi nedeniyle bir araya gelerek kutlayamadığımız bu
bayramlarımızın önümüzdeki yıllarda daha bir coşkuyla kutlanacağını düşünüyorum.
9 Eylül İzmir’in kurtuluşu tüm İzmirlilere ve ülkemize kutlu olsun.


EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran:
“9 Eylül İzmir’e ve İzmirlilere kutlu olsun”


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos Meydan Muharebesi’ni kazandıktan
sonra “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emri ile harekete geçen Türk ordusunun İzmir’i
kurtararak bizlere armağan ettiği gün olan 9 Eylül, tüm İzmir’e ve İzmirlilere kutlu
olsun.


Ankara önlerine kadar gelmiş Yunan ordusunu bozguna uğratarak en kritik savaşı
kazanan Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e kadar sürdürdüğü yürüyüşü her zaman

gurur, saygı ve minnetle anan bu ulusun evlatları, özellikle Ege illeri ve kasabaları,
kurtuluş günlerini o günkü coşku ve sevinçle bugün de kutlamaktadırlar.
İzmir ve İzmirliler de 9 Eylül’ü, diğer ulusal bayramlarımızı kutladığı ve andığı gibi,
aynı coşkuyla bugüne kadar kutladı, bundan sonra da kutlayacaktır.


Pandemi nedeniyle toplanarak yapılamayan bu kutlamaların her İzmirlinin yüreğinde
daha büyük bir coşku ile idrak edildiğinin bilinciyle 9 Eylül’ü tekrar kutluyor, başta Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda şehit düşen tüm insanlarımızı
saygıyla anıyorum.


İzmir Kadın Kuruluşları Derneği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye
Serter:
“9 Eylül Türkiye’nin kurtuluşdur”


İzmir Kadın Kuruluşları Derneği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:
Kuruluş ve kurtuluşumuzun şehri güzel İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.
yılı kutlu olsun. 9 Eylül 1922, sadece İzmir'in 'düşman işgali'nden kurtuluşu değil,
bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandığımız ''Türkiye'nin kurtuluşu'dur.
Bu yüzden yaklaşık dört yıl süren, kadınıyla erkeğiyle mücadele ettiğimiz, kan,
gözyaşı ve alın teriyle kazandığımız Milli Mücadelemizin zaferle taçlandığı 9 Eylül’ün
tarihimizdeki değeri büyüktür.


Şanlı ve destansı bir mücadelenin ardından topraklarımızı düşman işgalinden
kurtardığımız gibi kadın haklarını insan haklarından ayırmayan, kendi ayakları üstünde
yükselen sosyal bir devlet inşa etme başarısına kavuştuk. Cumhuriyet kazanımlarımızı
sonuna kadar korumak ve daha ileriye gitmek üzere üzere çalışmalarımızı
sürdürdüğümüz İzmir Kadın Kuruluşları Birliğindeki 49 derneğimizle birlikte; başta
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden
bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyor, Pandemi vesilesiyle milli bayramlarımızı
hakkıyla kutlayamadığımız bu günlerin geçici olduğuna inancımızla önümüzdeki
yıllarda alanlarda, omuz omuza tüm milli bayramlarımızda birlikte olacağımız günler
diliyoruz. Yüreğimizdeki bu heyecan ve coşkuyla Ata’mızın açtığı yoldan yürüyen
kadınlar olarak İzmir’imizin doğum günününü kutluyoruz.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş:

“9 Eylül dünyaya Türk devletinin gücünü gösterdiğimiz gündür”


Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk ordusu, 9 Eylül İzmir’e girerek
güzel şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır. 9 Eylül, sadece düşman işgalinden
kurtulduğumuz bir gün değil aynı zamanda dünyaya yeni Türk devletinin gücünü
gösterdiğimiz bir gündür.


Tarih ancak ve ancak o dönemin koşullarına bakılarak anlaşılabilir. 9 Eylül 1922 ile
birlikte bu topraklarda saltanatın son bulacağı, halkın egemenliğinin esas kılınacağı ve
çağdaş bir toplum üzerinde yeni devletin yükseleceğini herkese gösterdiğimiz bir
gündür.

Başta İzmirliler olmak üzere Türk milletinin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun aziz silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur
banner202