CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç: “Yandaşın değil velilerin cüzdanı rahatlasın”

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye malzemelerinde KDV indirimine ilişkin vatandaşlara müjde niteliğinde bir teklif hazırladı.

POLİTİKA 11.09.2020, 13:13 Ecem Atabay
CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç: “Yandaşın değil velilerin cüzdanı rahatlasın”

Av. Sevda Erdan Kılıç, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifiyle kırtasiye
malzemelerinde Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde bir olarak uygulanmasını istiyor.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ile ilgili yazılı açıklama yapan Av. Kılıç, devlete gelir sağlayan kaynakların yandaşlara
aktarılması, hesapsız dış borçlanma, yanlış politikalar sonucu Türk Lirası'nın değer
kaybetmesi, kamusal değil rantsal bakış açısı ve Korona'nın tahribatının, ülke ekonomisini ne
yazık ki “freni patlamış bir kamyon gibi yüksek bir hızla yokuş aşağıya” sürüklediğini ifade
etti.


Tıpkı Korona salgınındaki gibi, ekonomide de rakamları saklayarak, çarpıtarak günü
geçiren zihniyetin yol açtığı ekonomik enkazın, emekçinin sırtına her geçen gün daha ağır
biçimde yıkıldığını vurgulayan Av. Sevda Erdan Kılıç, bu acı tablonun okula başlama maliyet
araştırmasında kendini gösterdiğini, bu yılki okula başlama maliyetindeki artışın “dudak
uçuklattığını” açıkladı.


CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, şunları kaydetti:


“2020-2021 eğitim-öğretim yılında; okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin okula
başlangıç gideri 1402,77 TL olarak tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %17,09
olarak gerçekleşmiştir. İlkokul 1'inci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 2302,41
TL, geçtiğimiz yıla göre artış oranı %26,99’dir. Ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç
gideri 2453,17 TL olarak tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %23,21’dir. Liseye
başlayan öğrencinin başlangıç gideri ise 2529,38 TL olarak tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıla
göre, artış oranı %17,97 olmuştur. Tüm eğitim kademelerindeki ortalama artış ise %21,31
olarak gerçekleşmiştir.


2016 yılından bu yana yapılan araştırmalara göre, son dört yıl içerisinde okula başlama
maliyetinde; okul öncesi düzeyde %66,31, ilkokul düzeyinde %75,19, ortaokul düzeyinde
%64,63, lise düzeyinde %56,69 oranında, ortalamada ise %65,70 oranında artış
gerçekleşmiştir.


Hani AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘gençlerimize en az üç çocuk,
mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum’ diyor ya peki bunu söylerken, 4-5 çocuğu olan
bir ailenin şu ekonomik krizde nasıl geçinebileceğini düşünüyor mu acaba? Dört çocuklu bir
ailenin bu eğitim-öğretim yılı başında sadece okula başlangıç için harcayacağı para 10 bin TL.
Buna diğer giderleri de eklediğiniz zaman bu rakam daha da büyümektedir. Peki 2 bin 324 TL
asgari ücretle geçinmek zorunda bırakılan bir veli, 4 çocuğunun 10 bin TL okula başlangıç
giderini nasıl karşılayacak? Geçmişte oğluna okul kıyafeti alamadığı için ‘çocuklarıma
bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki’ diyerek intihar eden
baba örneğini hatırlarsak, bu eğitim-öğretim yılı başında da çocuğuna okul kıyafeti ya da
kırtasiye malzemesi alamadığı için bir baba intihar ederse bunun vicdani sorumluluğunu
alacak mısınız?”


“Eğitim gideri aile bütçesinde önemli bir yer tutuyor”

İzmir Milletvekili Av. Kılıç, eğitim giderlerinin aile bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu,
özellikle çocuk sayısı fazla olan ailelerin eğitim giderlerini karşılamakta zorlandığını belirtti.
Gerek aile gerekse genel bütçeden eğitime ayrılan kaynakların yeterli olmamasının eğitim
kalitesini düşürürken, eğitimde fırsat eşitliğini de olumsuz yönde etkilediğini ifade eden
CHP’li Av. Kılıç, “En üst gelir grubunun eğitim harcaması en alt gelir grubunun yaklaşık 21
katıdır. Yoksul ve dar gelirli ailelerin çocukları altyapısı ve fiziki donanımı yetersiz, branş
öğretmeni açığı olan, derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda eğitim
görmeye devam etmektedir.” dedi.


Anayasa’nın 42. maddesinde ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nda devlet okullarında
zorunlu eğitimin parasız olduğu ifade edilmesine rağmen, okullarda değişik isim adı altında
ailelerden para alınmaya devam edildiğine işaret eden Av. Sevda Erdan Kılıç, “(Kayıt, dergi,
hizmetli gideri, temizlik malzemesi, fotokopi gideri vb.) olarak alınan bu paraların önemli
bölümü ‘zorunlu bağış’ şekline dönüşmüştür. ‘Bağış’ adı altında alınan ücretler de eklediği
zaman, okul giderlerinin özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere ciddi bir yük getirdiği
ortadadır.” ifadesini kullandı.


“Önemli olan süzülme değil yere çakılma anıdır”


“Ülkemizde yaşanılan ekonomik tablo yüzünden eğitimden geri kalan her çocuk, ülke
geleceğinin parlaklığının biraz daha yitip gitmesi anlamına gelmektedir.” diyen Av. Kılıç,
açıklamasında şunları belirtti:


“Rantı değil halkı düşünen, yandaşlarına peşkeşi değil ülkenin üretimini, kaynaklarının
doğru kullanımını hesaplayan, rakamları gizlemek yerine onları düzeltmeye çalışan, kamu
emekçisine verdiği maaşı yük olarak görmeyen bir anlayışla ekonomi politikaları
üretilmedikçe, ülkemizi daha karanlık günler karşılayacaktır. ‘Ekonomi uçuyor’ söylemleri,
afaki olmakla beraber, enflasyonun altında ezilen halkı aptal yerine koymaktır. İnsan
düşerken kendini uçuyor sanabilir ama dedikleri gibi (önemli olan süzülme değil yere çakılma
anıdır.) AKP iktidarı eğer ülkemizin yere çakılmasını istemiyorsa, liyakatlı görev yapacak
nesillerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim ve öğretime gereken önemi vermelidir.”
CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, halen bütün kırtasiye ürünlerinde %18,
defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerinde ise %8 KDV alındığını ifade ederek, teklifle
bu oranın %1’e indirildiğini kaydetti. Av. Sevda Erdan Kılıç, KDV oranının düşürülmesiyle,
eğitim-öğretim yılı başında ailelerin eğitim giderlerinin azaltılması ve böylece pandemi ile
birlikte hayatın iyice pahalandığı bir dönemde, bir nebzede olsa dar gelirli vatandaşların
ekonomilerine katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Yorumlar (0)
16°
açık
banner202