AK PARTİLİ KIRKPINAR GENE KURULA HİTAP ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar 225 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda şahsı adına söz alarak milletvekillerine hitap etti.

POLİTİKA 23.07.2020, 10:41 Ecem Atabay
AK PARTİLİ KIRKPINAR GENE KURULA HİTAP ETTİ

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi de olan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ilk imza sahibi
olduğu kanunla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı. Konuşmasına dijital mecralar
komisyonunun kurulması ile ilgili bazı hususlara değinerek başlayan Kırkpınar, “Bu mecrada bireylerin
kişisel haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve özgürlüklere karşı zaman zaman saldırılar
söz konusu olabiliyor. Bu alan iftiranın, karalamanın yalan ve yanlış algının zemini haline gelebiliyor.
Bazı içerikler çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimlerine büyük zararlar verebiliyor. Bir kısım
alanlar kadına şiddetin ve cinsel istismarın yaygınlaşmasına yönelik tehditler içeriyor. Ekonomik ve
sosyal hayatımızı zaman zaman tehdit eden bazı içerikler aile birliğimizi de tehdit ediyor. İktisadi ve
içtimai hayatımızı derinden etkileyen bu alanla ilgili İnternet ortamında yapılan yayınların
düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi maksadıyla kanun
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin konularda inceleme, görüşme, raporlama tavsiye ve görüş
bildirme işlemlerini yürütmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisİnde daimi bir komisyon kurulmasını
teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu komisyonumuzun kurulması, Vatandaşlarımızın uzun zamandan beri
beklentisi haline gelen sorunlarının çözümüne ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.
“SALGININ ETKİSİ AZALMAYA BAŞLADI”
Teklifin genelinde covit süreci ile ilgili ekonomik ve sosyal hayatın devamı için gerekli hususlara
yönelik bir takım düzenlemeler bulunduğuna vurgu yapan Kırkpınar, “Tüm dünyayı etkisi altına alan
covit salgınının ekonomik ve sosyal hayatımıza etkilerini azaltmak için geçtiğimiz günlerde çeşitli
Kanuni düzenlemeler yapmıştık. Özellikle işgücü piyasasındaki olumsuz etkilerin ortadan
kaldırılmasına yönelik kısa çalışma uygulamasının kolaylaştırılması düzenlenmesi yapılmıştı. Yine
istihdamın devamı için işçilerin işten çıkarılmalarını engellemek için bir takım düzenlemeler yapmıştık.
Özellikle ücretsiz izin kullananlara nakdi destek sağlanmıştı. Bu uygulamalarla hem işçinin işini
kaybetmemesi hem de işverenin mali anlamda desteklenmesi sağlanmıştı. Salgının etkilerinin Haziran
ayından itibaren azalmaya başlaması ile birlikte yeni ekonomik ve sosyal hayatta normalleşmeye
doğru bir yöneliş olmuştu” dedi.
CUMHURBAŞKANINA YETKİ
Teklif ile Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunda ve Türkiye sağlık Enstitüleri Başkanlığın
da yapılan iyileştirmeleri Türkiye Bilimler Akademisi çalışanlarının sosyal ve Mali hakları için de
yapmayı amaçladıklarını belirten Kırkpınar konuşmasında şif ifadelere yer verdi:
“Küresel salgın ile beraber hayatımıza soktuğumuz kısa çalışma ödeneği kavramına yeni bir şekil
veriyoruz. Bazı sektörlerde normalleşmenin farklılık arz etmesi nedeni ile kısa çalışma uygulamasının
Sektörel bazlı hale getirilmesini öngörüyoruz. Bu sürelerin ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması
hususunda Cumhurbaşkanına yetki veriyoruz. Bir başka iyileştirmeyi çalışan ve işveren kesmine dönük
hayata geçiriyoruz. Burada da kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yaralananların normal
çalışma sürelerine dönmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamının 31 Aralık 2020 tarihini
geçmemek üzere 3 ay süre ile işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik bir düzenleme
yapılmaktadır. Bu sayede işgücü piyasası normalleşmeye doğru daha hızlı bir adım atacaktır. Yine
daha önceki düzenlemelerde kayda geçmeyen bir durumu tamamlayıcı madde ile çözme yoluna
gidiyoruz. Covid nedeniyle uygulanan Fesih yasağının kapsamına istisna getiriyoruz. Buna göre belirli
süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi işyerinin herhangi bir sebeple kapanması
veya faaliyetinin sona ermesi ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım
işlerinde işin sona ermesi hallerinde karşılıksız kalan iş akitleri fesih yasağından istisna tutulmaktadır.
Sözleşme fesih yasağının ve işverenin ücretsiz izne ayırma hakkının uzatılmasına ilişkin

Cumhurbaşkanına verilen 6 aya kadar uzatma yetkisinin her defasında en fazla 3’er aylık süreyle 30
Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasını teklif ediyoruz.”
YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN GEÇİŞ ÜCRETİNE DÜZENLEME
Devletin çalışanlara yönelik hak teslimi yapması teklifinde bulunduklarını da sözlerine ekleyen
Kırkpınar, “Bir başka toplumsal fayda içeren teklifimiz ise; Bazı Vatandaşlarımızın muhtemel hak ve
mağduriyetlerin önüne geçmek için gerekli kanunlar da düzenlemeler yapılması düşünülüyor. Bir
bakıma bu devletin sorumluluk alması çalışanlara dönük hak teslimi yapmasıdır. Manisa'nın Soma
ilçesinde bulunan Işıklar, Ata bacası ve Geventepe ocaklarında Türkiye Kömür İşletmeleri kurumunun
taraf olduğu Rödavans sözleşmesi kapsamında çalışıp 13.05.2014 tarihinde meydana gelen maden
ocağı kazası sonrasında Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi sona erdirilen çalışanların
kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri kurumunca ödenmesine yönelik bir düzenleme
yapıyoruz. Toplu taşıma araçları sahiplerine engellilerin erişilebilirliğine uygun olması amacıyla
gereken tedbirleri alması için verilen sürenin Covit nedeni ile 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını teklif
ediyoruz. Yabancı plakalı araç sahiplerinin karayollarından gerçekleştirdiği ihlali geçişler de ödemesiz
geçiş tarihini izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini ödemesi şartıyla idari Para cezasının tahsilinden
vazgeçilmesini teklif ediyoruz. Burada özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza bir kolaylık
sağlamayı hedefliyoruz. Bir başka maddemiz de ise süre açısından sorun oluşturan iş güvenliği uzman
ve hekimlerine dönük uygulamada da uzatma getiriyoruz. 50'den az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta
yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı Ve işyeri hekimi görevlendirilmesine
ilişkin ilgili kanun maddesinin yürürlüğünün 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmesini teklif
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
28°
açık
banner202