19.08.2019, 01:32

logos-nomos


* Geçtiğimiz günlerde Çiğli Belediyesi'nde, Belediye Başkanı sevgili dostum, kardeşim Sayın Utku Gümrükçü öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in katılımıyla “Ekolojik, Sürdürülebilir bir Kent ve Adil bir Yaşam” konulu Kent Sempozyumu düzenlendi. Kendim katılma fırsatı bulamasam da sempozyumun çok başarılı olduğu görülmektedir. Kendilerine ve tüm katılımcılara şükranımı sunarım. Umarım sempozyum sunumları en kısa zamanda kitap halinde yayınlanır ve bizler de etkinliğin bütün içeriğine ulaşmış oluruz. Ben, bu yazımda sempozyumun "ekoloji" kavramına değinmek istiyorum. 


* Ekoloji, günümüzün en önemli kavramlarından biridir kuşkusuz. Hergün, ekolojik dengenin bozulduğundan, ekolojiyi nasıl düzelteceğimizden biz dünya insanları bahseder dururuz. Ne yazıkki, ticari amaçla doğada yapılan sayısız yıkım ve yok etme faaliyeti devam etmektedir. 


Özellikle sosyal medyanın katkısıyla olup bitenleri öğrenerek, oluşan toplumsal hassasiyete göre de takibini yapmaktayız. 


* Bozulmamış ekolojik denge, sürdürülebilir yaşam alanları çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımızdır. Bu konudaki eksiklik ve yanlışlıklara tüm kişi ve kurumlar gerekli tepkiyi vermek durumundadır. “Ekolojik, Sürdürülebilir bir Kent ve Adil bir Yaşam” konulu Kent Sempozyumunda da bunun çözüm önerileriyle birlikte fazlasıyla yapıldığından şüphem yoktur. 


* Ben, burada kavramın sözcük kökenine değinmek istiyorum. "Eko" sözcüğü batı dillerine Eski Yunanca'dan geçmiştir: Ev, yakın çevre anlamındadır. "Loji" ise (zaman zaman yanlış da kullanılır), bilim anlamında kullanılır. Sözcük kökeni olarak loji, Eski Yunanca "Logos" sözcüğünden gelir ve "söz, doğanın sözü, kuralı anlamındadır. Doğa bilimlerini diğer bir deyişle kurallarını doğanın belirlediği bilimleri ...loji soneki ile adlandırırız. Eski Yunanca'da bir diğer kavram ise "nomos"tur. Bu kavramı da ...nomi soneki olarak kullanırız. Aynı biçimde yine söz ve kural anlamına gelmektedir. Fakat bu söz ve kurallar insanların kendileri tarafından konanlardır. Ekoloji dediğimizde nasıl çevremiz ile ilgili olarak doğal kuralları anlıyorsak, ekonomi dediğimizde de insanın koyduğu kuralları anlarız. Bunun gibi jeoloji, patoloji, zooloji gibi kullanımlar doğru kullanımlardır. Bunun yanında, insanoğlunun kendi koyduğu kuralları loji ile tanımladığı yanlış kullanimlar da vardır; sosyoloji, sosyal antropoloji, filoloji, ideoloji gibi... Bir de ters kullanımı olanlar vardır. Astroloji ile astronomi gibi.


* Burada görülen odur ki, ne zaman nomi, lojinin işine karışırsa sorun orada çıkmaktadır. Insanların kendi "eko"larıyla yaptıkları işler sadece kendilerini ilgilendirir. Bugün birşey yapar, beğenmezse değiştirir yarın başka birşey yapar. Bu imkân kendi elindedir. Ancak, kendi kurallarını;  nomisini doğa; loji üzerinde uygulamaya kalkarsa geri dönüşü zaman, zaman imkansız olan sonuçlara yol açar. 


* Aman biz, biz olalım nomi ile, lojinin işine karışmayalım.


* Sevgili Utku Gümrükçü başkanın öncülüğünde düzenlenen “Ekolojik, Sürdürülebilir bir Kent ve Adil bir Yaşam” sempozyumu gibi önemli  etkinlikler için küçük bir önerim de şudur: Etkinlikten uygun bir süre önce konu, ilçede görev yapan ilköğretim ve lise öğretmenleri aracılığıyla okullarda öğrencilerin görüşlerine açılmalı, gerekirse akademisyelerin ve diğer uzmanların yanında öğrencilerin de katılımları sağlanmalı, çocuk ya da genç yaştaki insanlara kendi gelecekleri, çevreleri ile ilgili söz hakkı tanınmalıdır.


* Nomos ile Logos ne kadar genç yaşta ayırdedilirse o kadar iyi ve kalıcı olur. 


* Utku başkana başarılarının devamını diliyorum.  

Yorumlar (0)
açık
banner202