hakkında kesinleşmiş bir ceza bulunmadan bir kişi hakkında Haberleri