S plaka ihalesi yargı kararlarına uygun olarak yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, S plakalı araç sayısının ilk etapta 400 adet artırılmasının mevzuatın ve yargı kurumlarının kararlarına göre yapılacağını açıkladı.Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, açık teklif usulü ile ihale yapılmasına ilişki.

GÜNDEM 23.07.2023, 12:10
S plaka ihalesi yargı kararlarına uygun olarak yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, S plakalı araç sayısının ilk etapta 400 adet artırılmasının mevzuatın ve yargı kurumlarının kararlarına göre yapılacağını açıkladı.


Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, açık teklif usulü ile ihale yapılmasına ilişkin encümen kararının açılan dava üzerine Danıştay tarafından iptal edildiği hatırlatılarak, Sayıştay’ın “Dolmuş, Taksi, Servis ve Minibüs Plakalarının Süresiz Olarak Verilmesi” başlıklı raporunda, "(Belediyelerin) Danıştay’ın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredilebileceği, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği, toplu taşıma hatlarını kiraya verebileceği veya hizmet satın alma yoluyla yerine getirebileceği belirtilmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ‘Kiralarda Sözleşme Süresi’ başlıklı 64. maddesinde ise kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin, 10 yıldan çok olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile Danıştay kararı birlikte değerlendirildiğinde, belediyelerin toplu taşıma hizmetindeki görev, yetki ve sorumluluklarını ancak belirtilen mevzuat hükümleri yönünde, belirli bir süre için özel hukuk kişilerine gördürülebileceği yönünde düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede ihale sürelerinin, kiralama yöntemi için en fazla 10 yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla 49 yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak yolcu taşıma faaliyetinde bulunulması için verilecek plakaların 5393 sayılı Kanun’da gösterilen usuller ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildiği belirtildi.Ticari plakalı araçlar kiralama ile verilebilecek


Açıklamanın devamında şöyle denildi:


“Belediyemiz tarafından Sayıştay raporları ve Danıştay/mahkeme kararları yönünde İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösterecek ticari plakalı araçlar ‘kiralama yoluyla’ verilebilecektir. 23.03.2021 tarihli 211/144 sayılı UKOME Genel Kurul kararının gereğini yerine getirebilmek amacıyla ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64. maddesi ‘Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz’’ hükmü yönünde 400 adet ’S’ plakanın ihale (kiralama) yoluyla dağıtılması ve kullanım süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine ilişkin 12.07.2023 tarihli 05.725 sayılı Meclis kararı alınmış olup, bu yönde iş/işlemler yürütülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak mevzuatın ve yargı kurumlarının yönlendirmeleri ve kararlarına göre işlem yapılmaktadır.”

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
banner202