İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ’NİN SIFIR ATIK BAŞARISI

İzmir Demokrasi Üniversitesi sıfır atık projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

EĞİTİM 24.10.2020, 12:50 Ecem Atabay
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ’NİN SIFIR ATIK BAŞARISI

İzmir Demokrasi Üniversitesi koordinatörlüğünde ZeroWaste (Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel
Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi başlıklı, Avrupa Birliği (AB)
Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık projesi kapsamında sunulan 256 proje arasında
kabul gören 32 projeden Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7’nci sıradan kabul edildi.


Günümüzde atık dönüşüm oranı AB ülkelerinde yüzde 46 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 13’tür.
Türkiye’de atık yönetimi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,
liderliğinde Türkiye Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. Söz konusu proje ile 2023 yılına kadar
Türkiye’de geri dönüşüm oranı yüzde 35’e çıkartılması hedeflenmiştir. İzmir Demokrasi Üniversitesi
de 2018 yılından bu yana Sıfır Atık Projesi içerisinde yer almakta ve uygulamaktadır.


Proje 7’nci sıradan kabul gördü


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in koordinatörlüğünde,
‘ZeroWaste‘(Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin
Becerilerinin Geliştirilmesi’ başlığıyla, AB Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık
Projesi’ne (Proje no: 2020-1-TR01-KA204-093013) sunuldu. Toplamda 256 projenin sunulduğu AB
Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık Projesi’ne yalnızca 32 proje kabul gördü.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul gören projeler arasından 7’nci sırada İzmir Demokrasi
Üniversitesi yer aldı.


İzmir Demokrasi Üniversitesi koordinatörlüğünde Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesinin yer
alacağı projede Slovakya’dan SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA, İspanya’dan
FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA, İsveç’ten SWIDEAS ve Makedonya’dan EMKICE isimli
kurum ve diğer kuruluşlar proje ortağı olarak yer alıyor.


Bütçe 208 bin 292 Euro


ZeroWaste‘(Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin
Becerilerinin Geliştirilmesi Projesiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye ve AB bölgelerinde ‘Sıfır
Atık’ konusunda mevcut durumu belirleyerek yenilikçi bir müfredat oluşturmayı ve yetişkinlerin ve
öğrencilerin sıfır atık konusundaki yetkinliklerini artırmak için bir rehber tasarlamayı amaçlamaktadır.
Proje Koordinatörlüğünü İzmir Demokrasi Üniversitesinden Metin Akbulut ve Koordinatör
Yardımcılığını da Dr. Öğretim Üyesi Rükan Kutlu Korlu yürütecek. Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ergün Demir’in fikir sahibi olduğu projenin bütçesi ise 208 bin 292 Euro.


Proje Ortağı Kurum ve Kuruluşlar


İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye Balıkesir Üniversitesi, Türkiye Balıkesir Karesi Belediyesi, Slovak
University of Agriculture In Nitra, Fundacion Universitat Jaume I (Slovakya), EMPRESA (İspanya),
SWIDEAS (İsveç), EMKICE (Makedonya)

Yorumlar (0)
10°
açık
banner202