EÜ, birçok teknoloji alt alanında öne çıkarak yüksek yetkinliğini ve kalitesini kanıtladı

TÜBİTAK tarafından 160 üniversite ve 131 teknoloji alt alanı baz alınarak gerçekleştirilen “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi”  bilimsel istatistik çalışması, rapor olarak yayımlandı.

EĞİTİM 17.11.2020, 17:46 ecem ata
EÜ, birçok teknoloji alt alanında öne çıkarak yüksek yetkinliğini ve kalitesini kanıtladı

Raporda Ege Üniversitesi birçok alanda öne çıkarak yüksek yetkinliğini ve
kalitesini kanıtladı. Ege Üniversitesinin; nitelikli yayın sayılarının bilim
dünyasına görece bağıl etkisi ile proje yetkinliğinin oluşturduğu “hacim”
göstergesinde, “Tekstil Mühendisliği” ve “Su Ürünleri” alt alanlarında yetkin
olduğu; nitelikli yayın sayısı ve proje hacmi özelinde “Filtreleme ve Ayırma
Teknolojileri”, “Bahçe Bitkileri” ile “Dermatoloji” ve “Romatoloji” gibi Tıp alt
teknoloji alanlarında da yetkin bir performansa sahip olduğu ortaya kondu.
Nitelikli bilimsel çıktılara ait görece atıf endeksi ile yüzde 10’luk dilimdeki
yayın istatistiğini içeren “kalite” göstergesinde ise Ege Üniversitesi “İlaç
Araştırma”, “Aşı Geliştirme”, “Biyoteknoloji ve Genetik”, “Nefroloji” ve
“Kardiyoloji” gibi sağlık ve biyosistem alanları ile “Uzay Araştırmaları”
alanında yüksek yetkinlikte olduğu belirlendi.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK tarafından
hazırlanan ve üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizini ortaya koyan  
çalışmanın, araştırma üniversitesi hedefine çok yakın olan Ege Üniversitesinin
pek çok alanda yüksek yetkinliğe, yüksek performansa ve kaliteye sahip
olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,
“TÜBİTAK tarafından 2014 yılı ve öncesinde kurulan 160 üniversite ve 131
teknoloji alt alanı baz alınarak gerçekleştirilen ‘Üniversitelerin Alan Bazlı
Yetkinlik Analizi’ isimli bilimsel istatistik çalışması, rapor olarak TÜBİTAK
web sitesinde yayımlanmıştır. Bu analiz neticesinde, üniversitelerin teknoloji alt
alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiş ve analize konu üniversitelerin araştırma faaliyeti yürüttüğü
tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde görece yetkinliğinin olduğu ortaya
konmuştur. Yüzde 60 ağırlığa sahip hacim ve yüzde 40 ağırlığa sahip kalite
göstergeleri temel alınarak oluşturulan yetkinlik analiz raporu, ilgili
üniversitenin ilgili alt teknolojik alandaki bilimsel çıktı performansının, Türkiye
ve Dünya çerçevelerinde bilime katkısının ne durumda olduğunun yanında,
nitelikli bilimsel çıktılara ait atıf, yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın ve

ulusal/uluslararası proje hacmi performanslarının da karşılaştırılması açısından
örnek teşkil etmektedir” diye konuştu.


“Üniversitemiz birçok alanda öne çıktı”


Prof. Dr. Necdet Budak, “Yayın ve atıf verilerinin Scopus ve SciVal
veritabanlarında 2014-2018; proje verilerinin TÜBİTAK veritabanında 2014-
2019 dönemine ait olanları baz alınmış olup, Ege Üniversitesi özelinde de
teknolojik alan yetkinlik verileri grafik halinde paylaşılmıştır. Rapora göre,
nitelikli yayın sayılarının bilim dünyasına görece bağıl etkisi ile proje
yetkinliğinin oluşturduğu ‘hacim’ göstergesinde Ege Üniversitesi, ‘Tekstil
Mühendisliği’ ve ‘Su Ürünleri’ alt alanlarında yetkin durumdadır. Bununla
birlikte yine nitelikli yayın sayısı ve proje hacmi özelinde ‘Filtreleme ve Ayırma
Teknolojileri’, ‘Bahçe Bitkileri’ ile ‘Dermatoloji’ ve ‘Romatoloji’ gibi Tıp alt
teknoloji alanlarında da yetkin bir performansa sahiptir. Nitelikli bilimsel
çıktılara ait görece atıf endeksi ile yüzde 10’luk dilimdeki yayın istatistiğini
içeren ‘kalite’ göstergesinde ise ‘İlaç Araştırma’, ‘Aşı Geliştirme’,
‘Biyoteknoloji ve Genetik’, ‘Nefroloji’ ve ‘Kardiyoloji’ gibi sağlık ve
biyosistem alanları ile ‘Uzay Araştırmaları’ alanı yüksek yetkinliktedir. Ege
Üniversitesi özelinde hem yayın sayısı, hem yayın bağıl endeksi ile proje hacmi,
hem de nitelikli yayınlara ait atıf endeksi ve yüzde 10’luk dilimdeki atıf sayısı
kriterlerini tümünde ‘Gıda İşleme Teknolojisi’, ‘Elektrokimya’ ve ‘Gıda
Biyoteknolojisi’ alt teknoloji alanları, yüksek yetkinliğe sahiptir” dedi.

Yorumlar (0)
banner202