EBİLTEM-TTO, Tematik Teknoloji Transferi Yol Haritasının Hazırlanmasına Katkı Sunuyor

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisinin (EBİLTEM-TTO) ortağı olduğu “Tematik Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri İçin Teknoloji Transfer Altyapılarının Güçlendirilmesi” projesi ERASMUS+ Stratejik Ortaklıklar (KA203) programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Proje ile üniversiteler ve araştırma merkezlerinin alt yapılarında bilgi ekonomisi kavramını öne çıkararak tematik üniversiteler ve araştırma merkezleri altyapıları için teknoloji transfer süreçlerinin düzenlenmesi ve özgün yol haritalarının oluşturulması amaçlanıyor.

BİLİM 12.11.2020, 18:36 ecem ata
EBİLTEM-TTO, Tematik Teknoloji Transferi Yol Haritasının Hazırlanmasına Katkı Sunuyor

Günümüzde bilgi odaklı inovasyon çalışmalarının giderek önem kazandığını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitelerin topluma giderek daha fazla bilimsel, teknolojik ve ekonomik katkı yapmalarının önemli araçlarından olan Teknoloji Transfer Ofisleri’nden de hizmet götürdükleri ya da bağlı oldukları kurumların araştırma sonuçları ile pazar arasındaki mesafeyi kısaltacak yöntem ve mekanizmalar geliştirmeleri bekleniyor. Tabi ki tüm bu süreçler Teknoloji Transfer Ofislerinin yetkinliklerinin gelişmesi ve yetkinleşme süreci ise tamamen bağlı personelin gelişimi ile mümkündür. Teknoloji Transfer Uzmanları (TTU) tüm bu süreçlerde kritik rol üstleniyor. Aştırma üniversitesi olma yolunda bilimi topluma aktarmada lokomotif bir merkez olan EBİLTEM-TTO’nin böyle bir projenin ortağı olması ve desteklenmesi gurur verici. Bu proje ile Teknoloji Transfer Uzmanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi Teknoloji Transfer Ofislerinin yasal süreçler, proje yönetimi, teknolojik değerleme, pazar araştırma, sözleşme yönetimi, üniversite buluşlarını lisanslama ve teknoloji tabanlı girişimcilik konularında daha başarılı olmalarının önünü açılacaktır” dedi.

Alanda uzmanlaşmanın önemini vurgulayan proje

EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer, “Bilgi ekonomisi kavramı giderek daha fazla duyulmaktadır. Bilgi ekonomisinin temelinde bilginin üretilmesi, üretilen bilginin işlenmesi, özümsenmesi ve tüm bu süreçler sonunda bilgiden ekonomik değer üretilmesi vardır. Bilginin üretilmesinin ana sorumluları olan üniversitelere eğitim ve araştırmadan oluşan klasik rollerine ek olarak bilginin sosyal ve ekonomik gelişmeye doğrudan aktarılmasında da önemli roller biçilmektedir Bu noktada uzmanlaşma kavramı öne çıkıyor. Disiplinlerarası çalışmaların artmasına paralel olarak tematik çalışmalarda farklı disiplinlerin katkısıyla gelişim artmış ve artmaya da devam ediyor. Bu süreçte üniversiteler, sanayi kuruluşları, ara yüz kuruluşlar, sivil toplum ve kamuda da bazı değişim ve sürece adaptasyonları beraberinde getiriyor. TTO’lar ve TTU’ların da bu sürece adaptasyonu oldukça önemlidir. TTU’lar aldıkları eğitimler ve kişisel gelişimler çerçevesinde genel hatlarıyla mesleki gelişimlerini tamamlasalar da tematik çalışmalarda zayıf kalabiliyor. Bu durum tematik disiplinler arası çalışmaların performansını ciddi anlamda etkiliyor. İşte bu proje ile tematik üniversiteler ve tematik araştırma merkezleri-altyapıları için teknoloji transfer süreçlerinin özelleştirilmesinin yanı sıra, TTO ve TTU’lar için tematik teknoloji transfer süreçlerinin geliştirilmesi ve gerek kurumsal gerek kişisel kapasitelerinin arttırılması yoluyla, tematik odaklı teknoloji transfer süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniliyor” dedi.

Tematik kurumsal yaklaşım kitapçığı oluşturulacak

Proje ile birlikte önemli çıktılar elde edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Şanlıer, “Teknoloji transferindeki genel yaklaşımın, tematik alanlarda gösterdiği farklılıkların ve bu sebeple ortaya çıkan ve bilgi ekonomisi süreçlerini sekteye uğratan süreçlerin önüne geçerek, bilginin ticarileşmesi sürecinin farklı tematik alanlar için kolaylaştırılması projenin potansiyel etkisini oluşturuyor. Ayrıca, TTO’larda ve TTU’lar tarafından uygulanabilir süreçlerin belirlenmesi, kurumsal ve kişisel gelişimlerinin sağlanmasının yanı sıra, tüm bu süreçlerin TTO ve TTU’lar için öne çıkan süreçlerin kılavuz haline getirilerek yaygınlaştırılması da önemli çıktılar arasında yer alıyor” diye konuştu.  Prof. Dr. Şanlıer, “Projede, tematik teknoloji transferi yaklaşımıyla ilgili ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi, ilgili iyi örneklerin transferi, tematik alanlarla ilgili kurumsal kapasite geliştirme eğitim modüllerinin proje geliştirme, uluslararasılaşma, üniversite-kamu-sanayi işbirliği geliştirme, fikri haklar ve ticarileşme başlığı altında oluşturulması, tematik kurumsal yaklaşım kitapçığının oluşturulması, proje ortak ülkelerinde tematik teknoloji transfer yaklaşımıyla ilgili farkındalığın arttırılması amaçlanıyor” dedi.

Yürütücülüğünü Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin yaptığı “Tematik Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri için Teknoloji Transfer Altyapılarının Güçlendirilmesi (Strengthening Technology Transfer Infrastructures for Thematic Universities and Research Centers (3TforUni)” başlıklı projede Yunanistan, İspanya, İtalya ve Slovskya’dan farklı kuruluşlar da yer alıyor. Proje  236 bin 400 Euro destek alacak.

Yorumlar (0)
açık
banner202