Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi imar planları askıya çıktı

Karşıyaka’ya bağlı Cumhuriyet Mahallesinin tamamını, İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 137 hektarlık bölgede beklenen 1/1000 ölçekli imar planları Karşıyaka Belediyesi’nde askıya çıktı.

BELEDİYE 04.12.2020, 15:43 ecem ata
Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi imar planları askıya çıktı

Söz konusu alana ilişkin daha önce yürürlükte olan imar planlarının sayısal ortamda olmaması,
kadastro bilgileri ile imar planları arasında sorunlar yaşanması, ıslah planı ile oluşan bölgelere
yönelik kararların yetersiz olması, imar uygulamaları ve kamulaştırma süreçlerinde yaşanan
ruhsatsız yapılaşma, ulaşım, otopark, sosyal, kültürel, teknik altyapı alanlarının yetersizliği vb.
kentsel sorunlara yol açtığı tespit edilmiş ve mahalle ölçeğinde yaşam kalitesini artırmaya ve
kentsel mekânların oluşturulmasına yönelik tasarım ve uygulamaya yol gösterecek şekilde yapılan
Plan Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de onaylanmasının ardından 1/1000 ölçekli
yeni planlar Karşıyaka Belediyesi giriş katında askıya çıktı.


BİLGİLENDİRME SÜRESİ BAŞLADI


Konuya ilişkin açıklama yapan Karşıyaka Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü yetkilileri şunları
kaydetti: “Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Mahallesi ve Örnekköy Mahallesi sınırları
içerisinde bulunan 137 hektarlık alanda imar planı çalışmaları tamamlanmış ve ilgili mevzuatlar
gereği 03/12/2020 – 01/01/2021 tarihleri arasında (01/01/2021 tarihinin resmi tatile denk
gelmesi nedeniyle; 04/01/2021 Pazartesi tarihi mesai bitimine kadar) 1 ay süreyle eş zamanlı
olarak T.C. Karşıyaka Belediyesi Başkanlık Binası, zemin kat ilan panosunda ve web sitesinde
askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Ayrıca 3 mahalle muhtarlığında da mahallinde bilgilendirme
amaçlı planlar asılmış olup, belediyemizin e-imar uygulaması üzerinden de bilgi alınabilmektedir.”


HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ


Yeni planlarda toplumsal yaşamın her alanına yönelik faaliyetlerin dikkate alındığını vurgulayan
yetkililer, “Karşıyaka ilçesinin yerleşime uygunluk açısından kayalık zemine oturan ve
yerleşilebilirlik kriterleri açısından en uygun alanlarından biri olan planlama alanı bütüncül bir
yaklaşımla ele alınarak ulaşım bağlantıları alanın çevresiyle ilişkisini kuracak şekilde tasarlanmıştır.
Mevcut mahallelerin yerinde yeniden yapılaşmasını sağlamak amacıyla donatı alanları (yeşil alan,
eğitim, sağlık, kültür, sosyal vb.) ve konutlardan oluşan komşuluk grupları oluşturulmuştur. Bu
komşuluk gruplarını birbirine bağlayan yeşil akslarla bağlantının sürekliliği ve alternatif bisiklet ve
yaya yolları ile ulaşılabilirlik sağlanmıştır.


Çevre dostu, güvenli ve sağlıklı sokaklar yaratılarak; yaya dostu, yürünebilir bir alan yaratılması,
yeterli kentsel altyapıya ve ulaşım olanaklarına erişimin sağlanması, sosyal donatı ve kamu
hizmetlerine erişim olanaklarının geliştirilmesinin amaçlandığı planlar, İmar Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerde belirtilen tüm analiz ve araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. İmar planlaması
çalışmalarında şehir plancılarının görevi geniş anlamıyla kamu ve toplum yararına uygun kararlar
üretmektir. Planların uzun vadede istikrarlı bir biçimde uygulanabilmesi, kentsel arazi ve mülkiyet

hakkı üzerinde kurulmuş dengenin sürdürülebilmesi ve planların uygulanabilirliğini kolaylaştırmak
amacı ile 2981 sayılı yasanın verdiği olanakla Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda imar
aflı yapı ve parsellerin uygulama aşamasına kadar beyan değerleri üzerinden tapularını almaya
hak tanınmıştır.


Bölgede yenilemeye aday çok sayıda yapının bulunduğu alanda günümüz modern şehircilik ve
çağdaş planlama anlayışı ile deprem riskine karşı sağlam, sürdürülebilir, erişilebilir, yaşanabilir
sağlıklı ve güvenli kentsel mekânlar oluşturmak amacıyla kentsel yenilemeye yönelik plan
çalışması tamamlanmış olup, askı süreci sonrası uygulamaya yönelik işlemler belediyemizce hızlıca
gerçekleştirilecektir” açıklamasında bulundu.


“TERCİH EDİLEN BİR MAHALLE OLACAK”


Planların tamamlanıp askıya çıkmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı
Dr. Cemil Tugay şu açıklamayı yaptı: “Cumhuriyet mahallesi planları bizim meclisimizde
onaylandıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gitti ve onaylandı. Paftalar üzerinde
çalışmalar yapıldıktan sonra ve kesinleşti. Araya pandemi ve deprem girdiği için süreç biraz uzadı
ama planlar geldi, biz de askıya çıkardık. Bir ay askıda kalacak, vatandaşlar bu sürede
Belediyemizden ve web sitemiz üzerinden bir çok kanalla bilgi edinebilir. Plana dair itirazlar
bölgede yaşayan vatandaşlarca tapu ve kimlik bilgileri ile planın parsellerine ilişkin bölümüne
itiraz edebilir. İtiraz geldiği taktirde tüm itirazlar, Meclisimizce tekrar değerlendirilir, bir hata varsa
düzeltilir ama plan artık belli… Planlar kesinleştikten sonra parselasyon çalışması yapılacak.
Umuyorum çok fazla itiraz olmaz ki süreç hızlı ilerler. Biz planların doğru olduğundan eminiz.
Amacımız mahalledeki sorunlu yapıların bir an önce yenilenmesi ve mahallenin hak ettiği değeri
bulacak şekilde planlanmasını sağlamak. Çalışma tamamlandığında Cumhuriyet Mahallesi
yaşamak ve yatırım yapmak için tercih edilir bir bölge haline gelecek. Bizim her koşulda
vatandaşın yanında olduğumuz, daha önce iptal edilen plana oranla askıya çıkarılan planlarda
vatandaşın daha çok hak sahibi olduğu bilinmeli. Vatandaşlarımız konu ile ilgili ön yargılardan
kurutularak Belediyemizden ve internet ortamından daha doğru bilgi almaya çalışsınlar, onları
kışkırtmaya çalışan insanlara kanmasınlar.”

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
banner202