Bornova Belediyesi’nin Şeffaflığı Tescilleniyor

2019 yılı Nisan ayından bu yana kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma adına önemli çalışmalara imza atan Bornova Belediyesi’nin şeffaflığı artık tescilleniyor.

BELEDİYE 21.07.2020, 13:21 Ecem Atabay
Bornova Belediyesi’nin Şeffaflığı Tescilleniyor

Ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için
toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini
hakim kılmayı amaçlayan Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yürütülecek
çalışma için düğmeye basıldı. 1.5 ay sürecek çalışma ve denetimlerin ardından
Bornova Belediyesi “Şeffaf Belediye” statüsü alacak.


İlk yerel yönetim olacak


Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, güçlü kurumsal bir yapı
oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Kamu gücünü elinde bulunduran tüm
kişi ve kurumların faaliyetlerini açık, dürüst, hukuka uygun, etik, izlenebilir ve
hesap verebilir şekilde yürütmesi en temel ilkemiz. Bu girişimimizi de bu ilke
doğrultusunda gerçekleştirdik. Bizleri kendilerine hizmet için görevlere getiren
vatandaşlarımıza karşı şeffaf olmamız, tek kuruşun bile hesabını vermemiz
gerekiyor. Kendimize güveniyoruz. Süreç tamamladığında Uluslararası Şeffaflık
Derneği’nin Şeffaflık Statüsü’ne yükselttiği ender yerel yönetimlerden biri
olacağız” diye konuştu.


Sistem nasıl işliyor?


Derneğin yapacağı Yerel Yönetim Şeffalık Sistemi Analizi kapsamında Bornova
Belediyesi’nin birimleri, meclisi üyeleri, üst yönetimi ve sivil aktörler (Kent
Konseyi, STK temsilcileri, yerel medya, siyasi partilerin yerel örgütleri, iş
dünyası temsilcileri) ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerin
yanı sıra belediyenin şeffaflık ve katılımcılık uygulamalarına yönelik
hazırlanacak anket soruları doğrultusunda en az 30 Bornovalı ile yüz yüze
görüşmeler yapılacak. Sosyal medya üzerinden ilçe sakinlerine sponsorlu farklı
içeriğe sahip bir anket daha gönderilerek ve daha geniş kitlelere ulaşılacak.


Analizlerin değerlendirilmesi


Bu çalışmaların ardından belediyenin faaliyet ve denetim raporları, meclisi
toplantılarının tutanakları, kararları, ihale sonuç ilanları, şikayet, dilek ve bilgi
edinme başvuruları, belediye yönetimi kurumsal metin ve belgeler,
yönetmelikler açık kaynaklardan ve gereken durumlarda belediyenin sunduğu
kaynaklar incelenip yüz yüze görüşme tutanakları oluşturularak taslak rapor
hazırlanacak.

11 ana başlık altında bulunan 30 temel gösterge güçlü, orta ve zayıf olmak
üzere notlandırılacak ve değerlendirme çalışması reform önerileri ve eylem
planlarıyla birlikte kapsamlı bir rapor halinde Bornova Belediyesi’ne sunulacak.
Bu göstergelerin yanı sıra Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yerel yönetimlerin
yönetişim ilkelerine uyumunu ölçmek için belirlediği yaklaşık 200 ilke rehber
niteliğinde kullanılacak.

Yorumlar (0)
31°
açık
banner202